Lektor Personalny to nowoczesna szkoła językowa prowadząca zajęcia z dojazdem na terenie Śląska. Obecnie największą ilość korepetycji z dojazdem oraz ekorepetycji prowadzimy dla osób z miejscowości: Pyskowice, Zabrze, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska.

Zachęcamy do kontaktu: 792-874-363

Kogo uczymy języka angielskiego:

 • uczniów ze szkół podstawowych,
 • uczniów ze szkół średnich czyli ponadpodstawowych,
 • uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty – egzamin 8 klasa,
 • młodzież przygotowującą się do matury z języka angielskiego,
 • młodzież przygotowującą się do rozszerzonej matury z języka angielskiego.

W Lektor Personalny znajdziesz imponującą różnorodność kursów dla dzieci, uczniów, studentów, dorosłych i firm. Nasza główna usługa – kursy języka angielskiego – jest dostosowana do potrzeb każdego: możesz wybrać ogólne, bardzo popularne kursy języka mówionego lub biznesowego, a także wypróbować specjalistyczne moduły dla prawników lub lekarzy. W naszej szkole znajdziesz specjalistyczne kursy gramatyki, słownictwa, krasomówstwa i wymowy, które nie są zorganizowane nigdzie indziej.

Zapraszamy uczniów i studentów do przygotowania się do wszelkich egzaminów . 

Firma Lektor Personalny to profesjonalne centrum językowe.

korepetycje angielski matematyka
korepetycje angielski matematyka Zabrze

Uczymy według zaawansowanego programu nauczania opartego na amerykańskich i europejskich międzynarodowych programach szkolnych

Standardy i wytyczne nauczania oparte są na najbardziej zaawansowanych programach nauczania w szkołach międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wszystkie spotkania są prowadzone w języku angielskim

Zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce jest szczególnie ważne w procesie nauczania, zachęca się do kreatywnego i analitycznego myślenia, wykonuje się wiele projektów i samodzielnych prac. Uczniowie szkół podstawowych kilka razy w roku przystępują do testów normatywnych , których wyniki porównujemy z wynikami rówieśników z USA i innych szkół międzynarodowych.

Kursy języka angielskiego dla dorosłych

Kursy języka angielskiego dla dorosłych na Śląsku. Oferujemy możliwość nauki języka angielskiego lub doskonalenia istniejących umiejętności komunikacyjnych. Wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada: angielski ogólny, angielski mówiony, angielski biznesowy, seminaria języka biznesowego, kursy językowe online, indywidualne kursy językowe (indywidualne lekcje językowe).

Celem jest rozwinięcie podstaw podstawowych kompetencji komunikacyjnych, umiejętności wykonywania wszystkich czynności językowych – słuchania, czytania, mówienia, pisania – wartości osobistych i społecznych, kreatywności, zdolności uczenia się i samooceny.

Cele – Priorytetem jest rozumienie i wzajemne oddziaływanie tekstu ustnego i pisemnego oraz wypowiedzi ustnej (mówienie). Jednak rozwijane są również inne umiejętności językowe.

Aby rozwinąć umiejętności rozumienia tekstu mówionego (słuchanie):

 • Zrozum ogólny język w tematach i sytuacjach programu.
 • Podkreśl istotne informacje w rozmowie lub monologu.

Aby rozwinąć umiejętności rozumienia tekstu pisanego (czytanie):

 • Rozumieć krótkie teksty o nieskomplikowanej strukturze zdominowanej przez elementy wizualne.

Rozwijaj umiejętności interakcji i wypowiadania się (mówienie):

 • Utylizacja środków wymowy i intonacji.
 • Używaj zwrotów etykiety językowej, komunikuj się z rozmówcą na temat tematów programu i sytuacji.

Aby rozwinąć umiejętności tworzenia tekstów pisemnych:

 • Naucz się pisać, dążyć do pisania i kultury pisania.

Preferencje:

 • Rozwijanie chęci do nauki języków obcych.
 • Poznawać i szanować inną kulturę, porównywać kulturę i tradycję własną i innego kraju.