Zaizoluj najwyższe piętro

Izolacja stropu najwyższej kondygnacji jest brana pod uwagę zawsze, gdy strych jest niezabudowany i jest używany sporadycznie lub wcale. Bo wtedy zazwyczaj ani konstrukcja dachu, ani poddasza nie były odpowiednio ocieplone, a w mieszkaniach lub pomieszczeniach poniżej dużo ciepła jest tracone przez stropy. Istnieją dwa sposoby ocieplenia stropu najwyższej kondygnacji, w zależności od tego, czy poddasze jest dostępne, czy nie: panelowe materiały izolacyjne lub izolacja przeciwwybuchowa.

Izolacja górnej podłogi: deski czy włókna?

Przy słabej izolacji od dziesięciu do dwudziestu procent energii grzewczej ucieka przez dach domu. Każdy, kto wykorzystuje strych jako dodatkową przestrzeń życiową, ma już dostateczną izolację dachu. Jeśli strych nie jest używany, izolacja stropu najwyższej kondygnacji jest dość niedrogą, ale nadal skuteczną alternatywą zapewniającą lepszą izolację termiczną stropów poniżej. Nawiasem mówiąc, przy ocieplaniu płaskiego dachu nie mówi się o ociepleniu stropu najwyższej kondygnacji, ponieważ procesy pracy tutaj znacznie się różnią. – Izolacja i ocieplanie poddasza PUR

Ocieplić strych, w którym można wejść?

Izolację stropu najwyższej kondygnacji można wykonać na poddaszu za pomocą odpowiednich paneli izolacyjnych lub rozkładanych mat izolacyjnych. Taka izolacja to np. maty styropianowe, poliuretanowe, styrodurowe lub z wełny mineralnej, które układa się na poddaszu. Płytę wiórową można ułożyć na izolacji, aby poddasze pozostało dostępne po ociepleniu. Alternatywnie istnieją również płyty izolacyjne do sufitu najwyższej kondygnacji, po których można bezpośrednio chodzić, dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa płyta wiórowa.

W niektórych przypadkach sensowne może być również zamontowanie najpierw konstrukcji drewnianej z kantówki na poddaszu, pomiędzy którymi szczeliny są wypełnione materiałem izolacyjnym, takim jak maty z włókien lub izolacją wdmuchiwaną z ziarnami perlitu. Po strychu można ponownie chodzić z dodatkową warstwą, np. płytą wiórową.

Zaizoluj niedostępny strych

Nie każdy strop najwyższej kondygnacji w niemieckich zasobach budowlanych jest tak idealnie przystosowany do układania z płytowymi materiałami izolacyjnymi, jak w powyższym przykładzie. Poddasza i stropy kondygnacyjne są często nieprzejezdne: drewniana konstrukcja belkowa zastępuje żelbetowy strop żeliwny, więźba dachowa, a co za tym idzie również strop najwyższej kondygnacji pozostaje niezabudowana, poddasza nie mogą być użytkowane same w sobie i pozostają trwale niedostępne lub posiadają dodatkowy podwieszany strop pośredni . We wszystkich tych i podobnych przykładach materiały izolacyjne z płyt osiągają swoje granice jako izolacja stropu najwyższej kondygnacji – Ocieplanie pianką PUR

Stosowane są tu tak zwane materiały izolacyjne luzem . Oznacza to, że izolacja jest po prostu wdmuchiwana na nieprzejezdny strych i dzięki swojemu płatkowemu kształtowi dociera do każdego zakamarka. Taka izolacja wdmuchiwana zwykle osiąga grubość od 10 do 20 centymetrów i po wykonaniu daje jednorodną warstwę. Jednak na dłuższą metę nie będzie to już dostępne.

Jako materiały izolacyjne stosowane są włókna mineralne, takie jak wełna szklana lub kamienna . Włókna nie gniją, nie rozkładają się, są nieprzepuszczalne dla pleśni i – co najważniejsze – niepalne. W ten sposób izolacja przeciwwybuchowa stropu najwyższej kondygnacji przyczynia się również do ochrony przeciwpożarowej.

Kolejna zaleta: Jak widać na filmie, izolację przeciwwybuchową stropu najwyższej kondygnacji można zwykle wykonać w ciągu jednego dnia roboczego bez dalszych prac budowlanych.

Oceń: post