GŁÓWNE USŁUGI BUDOWLANE:

Roboty budowlane: prace murarskie, montaż fundamentów, pokrycia dachowe, ocieplenie budynków, montaż przydomowych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, deszczowych i powierzchniowych, budowa przydomowych oczyszczali ścieków.
Prace ziemne i montażowe: instalacja odwadniająca, kanalizacja, drążenie pali, wynajem koparek.
Usługi brukarskie: układanie kostki brukowej, brukowanie.
Prace inżynierskie: budowa sieci wodnych oraz kanalizacyjnych wraz z klapa zwrotna, układanie okablowania elektrycznego oraz niskoprądowego.

Dobra firma budowlana specjalizuje się w budowie sieci inżynierskich na terenie. Specjaliści firmy budowlanej zajmują się układaniem i montażem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz układaniem kabli komunikacyjnych. Instaluje przydomowe oczyszczalnie ścieków, buduje przepompownie.

  • kruszarki do gruzu wynajem
  • wynajem kruszarki do gruzu
  • wynajem koparki gąsienicowej
  • wynajem przesiewacza mobilnego
  • przesiewacz do ziemi wynajem
  • kruszarki wynajem
  • przesiewacz bębnowy wynajem

Fachowcy z firmy budowlanej konsultują i doradzają klientom we wszystkich kwestiach związanych z realizacją projektu budowy domu. 

wynajem koparki Zabrze i Bytom - Budowa domu - wynajem koparki, przesiewacza bębnowego, kruszarki do gruzu
Wynajem koparek na budowę domu

Firma od wielu lat profesjonalnie wykonuje terenowe prace inżynieryjne w zakresie sieci wodociągowych, powierzchniowych, melioracyjnych, kanalizacyjnych, brukowaniu oraz wynajmuje sprzęt budowlany . Oferujemy naszym klientom nowoczesne, efektywne kosztowo rozwiązania brukarskie oraz w zakresie prac ziemnych. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług, precyzyjne terminy, konserwację i obsługę posprzedażową. 

Układamy zewnętrzne sieci wodociągowe, montujemy przyłącza podziemne, zawory, montujemy hydranty. Trasy podziemne układamy metodą kucia, pchania i wiercenia. Wykonujemy instalacje wodociągowe i przyłączamy wewnętrzne rurociągi kanalizacyjne do pobliskich innych zewnętrznych źródeł wody i sieci kanalizacyjnych – studni lub scentralizowanych miejskich systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Instalujemy dozowniki i wykonujemy testy hydrauliczne rurociągów przed dodaniem projektu.

Wykonujemy proste wprowadzenia kanalizacyjne do domów mieszkalnych oraz montujemy kompleksowe systemy kanalizacyjne, w tym separatory olejów i tłuszczów oraz inne przydomowe oczyszczalnie zgodnie z planami projektowymi. Na Twojej działce przydomowej wywiercimy studnię głębinową i oczyszczalnie ścieków, klapa zwrotna. Dobierzemy i zaoferujemy szambo oraz zbiornik na deszczówkę, zgodnie ze specyfiką danego obszaru i wysokością wód gruntowych. Zawsze znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązanie instalacyjne, tak aby system kanalizacyjny działał bezawaryjnie za możliwie rozsądną cenę.

Instalujemy przepompownie ścieków, które podnoszą ścieki do wymaganego poziomu kolektora zgodnie z potrzebami projektu. Instalujemy przepompownie do pompowania ścieków miejskich, wód gruntowych lub wód przemysłowych. W zależności od potrzeb Twoich sieci wodno-kanalizacyjnych w pełni uzupełnimy przepompownie o wybrane obudowy, pompy ciepła, automatykę i inne akcesoria. Odpowiednią konstrukcję i średnicę przepompowni dobiera się w zależności od rodzaju ścieków, ich ilości, odległości tłoczenia, wysokości i średnicy trasy.

Instalujemy łapacze tłuszczu i odolejacze według specyficznych potrzeb każdego klienta. Urządzenia mogą być instalowane wewnątrz lub na zewnątrz pod ziemią. 

Prace wykopowe pod fundamenty wykonywane są za pomocą koparki. Kopiemy rowy, a także montujemy drenaż, instalujemy sprzęt do konserwacji budynków. W razie potrzeby oferujemy również wynajem koparki. Po pracach na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej zawsze wykonujemy prace renowacyjne i porządkujemy teren robót.

Wykonujemy montaż systemu zbierania wody deszczowej: wykopy i układanie rur, przygotowanie fundamentów, montaż zbiorników i zbiorników na wodę deszczową, montaż pułapek liściowych, montaż systemu zbierania wody deszczowej. Zebrana woda deszczowa z dachów kierowana jest do scentralizowanej kanalizacji deszczowej lub zbiorników deszczowych (pierścienie studni), do rowów melioracyjnych. W pierwszej kolejności wykopuje się rowy wokół istniejącego budynku w miejscach, w których planuje się rurociągi kanalizacji deszczowej, a pod rurami spustowymi montuje się pułapki na liście. Zbiorniki zbiorcze (w razie potrzeby) dobiera się w zależności od powierzchni dachu, a średnice rur spustowych w zależności od ilości przepływającej wody.

Ponadto oferujemy usługi transportowe na terenie całego Śląska: Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Chorzów, Tarnowskie Góry, Knurów, Gierałtowice, Chudów, Przyszowice, Paniówki, Toszek, Ornontowice, Rybnik, Kamień, Książenice, Czerwionka, Leszczyny, Ruda Śląska, Mikołów, Sośnicowice, Sierakowice, Rachowice, Żernica, Pyskowice, Szałsza, Przezchlebie, Pilchowice, Świętoszowice, Ziemięcice, Zbrosławice, Wielowieś.

5/5 - (1 vote)