Dzisiejsza instalacja pompy ciepła Dimplex SPLIT LAB 14ITR w Zabrzu w firmie produkującej przystanki autobusowe na całą Europę (piękne, aż miło patrzeć! 🚌⛩). Pompa będzie ogrzewać biura oraz szatnie pracownicze. Cieszymy się, ze coraz więcej osób wybiera ten ekologiczny i ergonomiczny sposób ogrzewania zarówno domów jak i przedsiębiorstw. 🌱🍀🕊

Montaż wykonał GreenKW


montaż pompy ciepła Dimplex Zabrze
montaż pompy ciepła Dimplex Zabrze
 • montaż pompy ciepła
 • koszt pompy ciepła
 • pompy ciepła – ceny
 • pompa ciepła powietrze – powietrze
 • pompa ciepła powietrzna
 • pompy ciepła powietrzna
 • pompa ciepła ceny
 • pompy ciepła powietrzne
 • pompa ciepła koszt
 • powietrzna pompa ciepła
 • pompy ciepła koszt

Czy wiedziałeś o tym?


Każdy dom akumuluje energię cieplną . Ściany, podłogi, meble itp. akumulują ciepło lub chłód, które stopniowo uwalniają do powietrza. Dlatego bezwzględnie ważne jest, aby ta bezwładność cieplna była stała niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zasadniczo, aby w domu czuć było „ciepło” , ściany, podłoga, meble itp. muszą stale akumulować ciepło z systemu grzewczego , co czyni ją najbardziej wydajną pompą ciepła .

Zimą pompa ciepła odbiera ciepło z gruntu, wody lub powietrza, a następnie za pomocą zamontowanej wewnątrz sprężarki podgrzewa czynnik do jeszcze wyższej temperatury. Następnie ciepło przekazywane jest do klasycznej instalacji wewnętrznej (grzejniki, podłoga itp.).

CZY CIEPŁO MOŻNA UZYSKAĆ ​​Z ZIMNEGO POWIETRZA?


Temperatura jest wielkością fizyczną, która mierzy prędkość ruchu cząsteczek. Czyli teoretycznie niższa temperatura oznacza, że ​​cząsteczki w ogóle się nie poruszają.

Następuje to w temperaturze -273,15 stopni Celsjusza , znanej również jako absolutny punkt zerowy.

Technologia wykorzystywana do produkcji pomp ciepła w rzeczywistości opiera się na bardzo prostej i dobrze znanej zasadzie. Działa na tej samej zasadzie co lodówka , dzięki technologii sprężania pary. Głównymi elementami pompy ciepła są sprężarka, naczynie zbiorcze oraz dwa wymienniki ciepła (parownik i skraplacz).

Pompa Ciepła to CIEPŁO Z GLEBY LUB WODY

KOLEKTOR POWIERZCHNI – Pompa ciepła z gleby
W lecie ciepło słoneczne jest magazynowane w glebie. Jest one wychwytywany albo bezpośrednio, jako warstwa izolacyjna, albo z ciepła z wody deszczowej i powietrza z powierzchni gruntu.
Wykorzystanie tych źródeł energii do ogrzewania jest opłacalną metodą. Najwięcej energii można uzyskać z gleb bagiennych.

Ciepło jest wydobywane z gleby za pomocą plastikowej rury zakopanej w ziemi. Przez ten przewód krąży emulsja wody i glikolu, nie zanieczyszczając środowiska i nie zamarzając. Grunt nad kolektorem nie może być w żaden sposób blokowany przez budynki, asfalt lub beton.

KOLEKTOR PIONOWY Z WIERCENIEM

W dolnej warstwie podziemnej tzw. „warstwy geotermalnej” znajduje się źródło ciepła o niemal stałej temperaturze, z którego można korzystać przez cały rok.
To źródło ciepła może być wykorzystane do każdego rodzaju budynku, dużego lub małego, publicznego lub prywatnego. W niektórych regionach nazywa się to „pionowym wychwytywaniem lub studnią wodną”. Zajmuje mało miejsca, a wiercenie można wykonać nawet na najmniejszych obszarach ziemi.

Dzięki temu stanowi idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy rozważana jest renowacja lub zmiana instalacji grzewczej wykorzystującej paliwo kopalne na instalację wykorzystującą energię geotermalną.

WODY PODZIEMNE

Jeśli woda gruntowa jest dostępna, może być wykorzystywana jako źródło ogrzewania/energii, ponieważ ma temperaturę między 7 a 12ºC przez cały rok.
W przypadku domów jednorodzinnych lub dwurodzinnych odradzamy drążenie zlewni na głębokości większej niż 15 m, co mogłoby generować zdecydowanie zbyt wysokie koszty.

Pomiędzy miejscem (studnią) poboru wody a miejscem (studnią) odprowadzania wody należy zachować odległość 10-15 metrów, a ponadto należy uwzględnić kierunek przepływu wody z wód gruntowych, aby uniknąć cofania się wody. odprowadzana woda w studni wydobywczej.

Pompy Ciepła

Pompa ciepła Zabrze wydajnie pobiera ciepło z GRUNTU, WODY lub POWIETRZA i przenosi je do domu za pośrednictwem grzejników, ogrzewania podłogowego lub klimakonwektorów itp.

Pompa ciepła jest naprawdę przyjazna dla środowiska i wydajna:

 • nie emituje promieniowania
 • nie emituje toksyn ani CO2
 • nie potrzebuje komina
 • nie potrzebuje pozwoleń ani projektów instalacyjnych
 • zużywa 1kW energii elektrycznej i wytwarza 4-5kW energii cieplnej
 • zajmowana przestrzeń jest bardzo mała, a kotłownię można wykorzystać na coś innego
 • pompa nie wymaga konserwacji, a jedynie okresowych przeglądów obsługiwanej instalacji
 • Wykorzystywana przez nią energia elektryczna może być również pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych lub z energii wiatru, będącego czystym źródłem energii.

ILE PRĄDU ZUŻYWA POMPA CIEPŁA?


Pompa ciepła zużywa 1kW energii elektrycznej i wytwarza 4-5kW energii cieplnej (w zależności od źródła energii w ziemi, powietrzu lub wodzie)

Zużycie przy ogrzewaniu domu (ważne dla dowolnego rozwiązania grzewczego, gaz, drewno, prąd ..) różni się w zależności od:

 • typu pompy ciepła (AER-Woda, SOL-Woda, WODA-Woda itp.)
 • Strefy klimatycznej, w której dom jest położony
 • instalacja wewnętrzna: ogrzewanie podłogowe, grzejniki lub klimakonwektory,
 • izolacja domu, jakość i grubość,
 • rodzaj okien,
 • jak „ciężka” jest zima,
 • żądana temperatura otoczenia, zużycie ciepłej wody,
 • czy jest to nowo wybudowany dom itp.
5/5 - (2 votes)