Wprowadzenie

Zgodnie z przepisami Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oczyszczanie wody deszczowej z substancji ropopochodnych jest obecnie obowiązkiem ustawowym. Podczas opadów deszczu lub śniegu, szkodliwe substancje mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe, takie jak rzeki czy jeziora, ale także powodować duże problemy eksploatacyjne w systemach kanalizacyjnych. Rozwiązaniem są separatory substancji ropopochodnych, które można zainstalować m.in. w garażach.

Czym są separatory substancji ropopochodnych?

Separatory substancji ropopochodnych to zaawansowane technicznie urządzenia, które umożliwiają oddzielanie i zatrzymywanie różnego typu zanieczyszczeń. Głównie są to substancje ropopochodne, które mogą znajdować się w wodach opadowych lub roztopowych spływających z utwardzonych powierzchni. Separatory substancji ropopochodnych wykorzystują nowoczesne metody separacji substancji oleistych od wody, a następnie gromadzą je w komorze osadowej.

Gdzie zastosować separatory substancji ropopochodnych?

Separatory substancji ropopochodnych mają bardzo szerokie zastosowanie, ale ze względu na charakter pracy najlepiej sprawdzą się tam, gdzie w ściekach opadowych i technologicznych mogą znajdować się oleje mineralne, benzyny, lekkie smary, czyli np. w garażach.

Jak wybrać separator substancji ropopochodnych dla garażu?

Wybierając separator substancji ropopochodnych, należy wziąć pod uwagę wielkość garażu, z którego spływa deszczówka, ilość zawiesiny w wodzie opadowej, stopień ochrony wód powierzchniowych oraz możliwość pracy separatora podczas przepływu burzowego. Ważna jest także informacja o głębokości usytuowania kanalizacji w miejscu planowanej instalacji separatora oraz o średnicy rur kanalizacyjnych.

Jak prawidłowo zainstalować separator substancji ropopochodnych?

Pomimo zaawansowanej technologii separatory substancji ropopochodnych są łatwe w montażu, a przede wszystkim późniejszej eksploatacji. Modele tego typu są zazwyczaj dostarczane jako kompletne urządzenia przeznaczone do instalacji, a następnie umieszczane w przygotowanym wcześniej wykopie i podłączane do przewodów kanalizacji deszczowej lub przemysłowej.

Separatory ropopochodnych - Navotech
Separatory ropopochodnych – Navotech

Jak prawidłowo zainstalować separator substancji ropopochodnych?

Pomimo zaawansowanej technologii separatory substancji ropopochodnych są łatwe w montażu, a przede wszystkim późniejszej eksploatacji. Modele tego typu są zazwyczaj dostarczane jako kompletne urządzenia przeznaczone do instalacji, a następnie umieszczane w przygotowanym wcześniej wykopie i podłączane do przewodów kanalizacji deszczowej lub przemysłowej. W przypadku garażów podziemnych, separatory są często zaopatrzone w dodatkową pompę odprowadzającą, która wymusza przepływ wody w górę.

Materiały i normy

Separatory substancji ropopochodnych mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak żeliwo, stal, beton, żelbeton, czy tworzywa sztuczne. Bez względu na materiał, muszą one spełniać polską normę PN-EN 858:2005 dotyczącą konstrukcji, użytkowania prefabrykowanych separatorów ropopochodnych oraz kontroli jakości i ich doboru. Ważne jest, aby były trwałe, odporne na uszkodzenia, w tym również na korozję i działanie kwasów czy soli.

Wybór technologii

Firma Navotech oferuje dwie technologie, które są wykorzystywane do separacji zanieczyszczeń ropopochodnych: lamelową oraz koalescencyjną. Obie charakteryzują się dużą sprawnością i trwałością oraz mają możliwość zainstalowania systemów alarmowych lub systemu zarządzania wodami opadowymi BUMERANG SMART.

Dobór separatora

Podczas doboru separatora, istotne jest branie pod uwagę jego rozmiarów. Właściwy dobór separatora gwarantuje prawidłową pracę systemu podczyszczania ścieków, a przede wszystkim skuteczność usuwania substancji ropopochodnych na poziomie zgodnym z obowiązującymi normami ochrony środowiska.

Konserwacja i utrzymanie

Skuteczność pracy separatora substancji ropopochodnych zależy nie tylko od jego prawidłowej eksploatacji, ale także konserwacji, systematycznego czyszczenia oraz regularnej wymiany uszkodzonych elementów. Separator substancji ropopochodnych powinien być umieszczony jak najbliżej miejsc powstawania zanieczyszczeń, najlepiej poza budynkami oraz ciągami komunikacyjnymi, w miejscu, które umożliwi łatwy dostęp oraz wykonanie przeglądu.

Wybór odpowiedniego separatora
Wybór odpowiedniego separatora

Separator lamelowy

Konstrukcja separatorów lamelowych umożliwia podczyszczanie wody o większych przepływach niż nominalne, urządzenia tego typu najlepiej sprawdzą się podczas oczyszczania wód opadowych na terenie większych zlewni, czyli z garażów o dużej powierzchni. Wysoka efektywność oczyszczania separatorów lamelowych jest możliwa dzięki zastosowaniu tzw. pakietów lamelowych.

Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne znajdują natomiast zastosowanie w mniejszych zlewniach oraz w takich, w których zanieczyszczenia występują w małych stężeniach, czyli na terenie średnich i mniejszych garażów samochodowych. Są to urządzenia zasilane zazwyczaj dopływem grawitacyjnym, który dodatkowo wspomagany jest przez zjawisko koalescencji. Podczas przepływu ścieków następuje separacja zanieczyszczeń lekkich, takich jak benzyna, olej napędowy czy oleje pochodzenia mineralnego. Ich podstawą są wkłady koalescencyjne, które w zależności od producenta mogą mieć różną budowę lub rozwiązania techniczne.

Pamiętaj, że dobierając parametry separatora koalescencyjnego, należy zwrócić uwagę, aby przepustowość nominalna separatora była większa od przepływu maksymalnego wód deszczowych dopływających do urządzenia.

5/5 - (3 votes)