Separatory ropopochodnych służą do oddzielania substancji ropopochodnych, takich jak oleje, smary i paliwa, od innych substancji lub od siebie nawzajem. Innymi słowami, separatory te pozwalają na rozdzielenie mieszanin ropopochodnych na ich składniki składowe lub na oddzielenie ich od innych substancji. Można też powiedzieć, że separatory te służą do segregacji lub rozdziału substancji ropopochodnych.

Zasada działania separatorów ropopochodnych

Separator ropopochodnych działa na zasadzie różnicy gęstości substancji. Substancje ropopochodne, takie jak oleje, smary i paliwa, posiadają zwykle mniejszą gęstość niż większość innych substancji, z którymi mogą być wymieszane. Separator ropopochodnych wykorzystuje tę różnicę gęstości do oddzielenia substancji ropopochodnych od innych substancji.

W separatorze ropopochodnych, mieszanka substancji jest wprowadzana do komory, gdzie zostaje pozostawiona na czas wystarczający do rozdzielenia poszczególnych składników. Substancje o mniejszej gęstości, takie jak oleje, uniosą się na powierzchnię i mogą być łatwo oddzielone od cięższych substancji, takich jak woda czy osady.

Aby proces separacji był bardziej skuteczny, separator ropopochodnych może być wyposażony w różne elementy, takie jak sito, płytę koalescencyjną lub baffle. Mogą one pomóc w oddzielaniu drobnych cząstek, a także zwiększyć powierzchnię, na której mogą skraplać się i unosić łatwiejsze do oddzielenia substancje ropopochodne.

Produkty ropopochodne, takie jak ropa naftowa, benzyna, olej napędowy, olej silnikowy i smary, różnią się między sobą gęstością. W zależności od rodzaju produktu, gęstość może wynosić od około 0,7 g/cm³ (dla benzyny) do około 1,0 g/cm³ (dla ciężkiego oleju opałowego).

Ponadto, w obrębie jednego rodzaju produktu, takiego jak ropa naftowa, gęstość może się różnić w zależności od pochodzenia, jakości i zawartości różnych związków chemicznych. Na przykład, gęstość ropy naftowej może wynosić od około 0,7 g/cm³ (dla lekkiej ropy naftowej) do około 0,95 g/cm³ (dla ciężkiej ropy naftowej).

Separatory ropopochodnych
Separatory ropopochodnych

Znając różnice w gęstości między różnymi produktami ropopochodnymi, można skutecznie wykorzystać separatory ropopochodnych do oddzielania tych produktów na ich składniki składowe lub od innych substancji.

Branże stosujące separatory ropopochodne

Separatory ropopochodne znajdują zastosowanie w wielu branżach, w których przetwarza się substancje ropopochodne, takie jak ropa naftowa, benzyna, olej napędowy, smary czy oleje silnikowe.

 • Przemysł naftowy i gazowy: w tej branży separatory ropopochodne są wykorzystywane do oddzielania ropy naftowej i gazu ziemnego od wody, piasku i innych zanieczyszczeń.
 • Przemysł chemiczny: separatory ropopochodne są wykorzystywane do oddzielania różnych substancji ropopochodnych, takich jak benzyna, olej napędowy czy oleje smarowe, od innych składników chemicznych.
 • Przemysł motoryzacyjny: w tej branży separatory ropopochodne są stosowane do oddzielania oleju silnikowego od innych płynów, takich jak chłodziwo czy płyn hamulcowy.
 • Przemysł morski: separatory ropopochodne są wykorzystywane do oczyszczania wody morskiej z ropy naftowej i innych substancji ropopochodnych.
 • Przemysł lotniczy: w tej branży separatory ropopochodne są stosowane do oddzielania paliwa lotniczego od wody i innych zanieczyszczeń.
 • Przemysł spożywczy: separatory ropopochodne są wykorzystywane do oddzielania oleju roślinnego od innych składników żywnościowych.
 • Przemysł kosmetyczny: w tej branży separatory ropopochodne są stosowane do oddzielania olejów i wosków roślinnych od innych składników kosmetyków.

Producenci separatorów ropopochodnych w Polsce

W Polsce działa tylko kilka firm specjalizujących się w produkcji i sprzedaży urządzeń dla przemysłu, w tym również separatorów ropopochodnych. W Polsce istnieje kilka firm produkujących separatory ropopochodne, takie jak firma Traidenis, NavoTech oraz Techneau Polska.

Pełna oferta firmy Navotech zawiera:

navotech technika sanitarna
navotech technika sanitarna
 • Desorbery, wieże aeracyjne
 • Dezynfekcja ścieków
 • Filtry antyodorowe
 • Klapa zwrotna
 • Komory drenażowe
 • Neutralizacja wody i ścieków
 • Neutralizatory
 • Oczyszczalnie wody i ścieków
 • Osadniki
 • Prefiltr basenowy
 • Pręt spawalniczy
 • Przepompownie wody i ścieków
 • Regulator przepływu DRP
 • Separatory ropopochodnych
 • Separatory tłuszczu
 • Stacje przygotowania roztworów
 • Układy dozowania i mieszania
 • Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe
 • Wyposażenie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych
 • Wyposażenie przemysłu
 • Zagospodarowanie wody deszczowej
 • Zbiorniki – retencja i magazynowanie
 • Zbiorniki ppoż

Firma NavoTech oferuje separatory koalescencyjne, lamelowe i wirowe o wydajności od 0,1 do 800 l/s przepływu nominalnego. Firma Techneau Polska oferuje separatory ropopochodne w zbiornikach polietylenowych, stalowych oraz poliestrowych o przepływie od 1 do 1000l/s, w różnych wersjach wykonania. Natomiast firma Navotech oferuje m.in. separator MAK-PE wykonany z polietylenu, MAK-B wykonany z betonu, MAK-P wolnostojący, wykonany z polietylenu, SL-FOZP dużych wydajności, wykonany z polietylenu lub stali, SDL wykonany z betonu lub polietylenu.

Podsumowanie

Podsumowując, separatory ropopochodne są urządzeniami przemysłowymi, które służą do oddzielania różnych produktów ropopochodnych na ich składniki składowe lub od innych substancji. Są one wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych, w których przetwarza się substancje ropopochodne, takie jak ropa naftowa, benzyna, olej napędowy, smary czy oleje silnikowe.

Działanie separatorów ropopochodnych polega na wykorzystaniu różnic w gęstości różnych substancji, takich jak ropa, woda i inne zanieczyszczenia, które można oddzielić od siebie w wyniku oddziaływań sił grawitacyjnych i hydrodynamicznych.

Różnice w gęstości między różnymi produktami ropopochodnymi są istotne dla skutecznego oddzielania tych produktów na ich składniki składowe lub od innych substancji. W obrębie jednego rodzaju produktu, takiego jak ropa naftowa, gęstość może się różnić w zależności od pochodzenia, jakości i zawartości różnych związków chemicznych.

W Polsce działa kilka firm specjalizujących się w produkcji i sprzedaży urządzeń dla przemysłu, w tym również separatorów ropopochodnych. Separatory ropopochodne znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł morski, przemysł lotniczy, przemysł spożywczy i przemysł kosmetyczny.

Wnioskiem jest to, że separatory ropopochodne są ważnymi urządzeniami w przemyśle i są wykorzystywane w wielu branżach, co pozwala na skuteczne oddzielanie produktów ropopochodnych na ich składniki składowe lub od innych substancji, a tym samym wpływa pozytywnie na jakość i bezpieczeństwo produkcji w różnych sektorach przemysłowych.

5/5 - (2 votes)